Nieuwe inzichten op geloof in een multi-cultureel land

0
918

Vrijwel elk land wordt bewoond door mensen van verschillende nationaliteiten. Zo vreemd is dat niet meer. Een groep die anderen buitensluit, doet dit uit angst, maar dit wordt teruggekaatst naar de angsthazen.

Ze scheiden zich af van de moderne wereld en segregeren zichzelf. Mijn oma had Indonesische wortels en mijn opa was Duits. Mijn familie woont over de hele wereld.

Halfbloedjes hebben ‘de wijsheid’ van meerdere culturen. Bedrijven die modern willen zijn scouten daarom steeds meer op personeel dat multi-cultureel is. Maar je hoeft geen halfbloed te zijn, enkel interesse in andere culturen geeft je al een universeel inzicht.

Halfbloedjes hebben soms een andere kijk op omgangsvormen en religie. Als gelovigen vormen we een eenheid. Inleving in anderen verbindt ons. Er komt een diepere, veelomvattende betekenis van geloof als je luistert naar andere gelovigen en hun gewoonten. En iemand met een andere cultureel of religieuze achtergrond heeft niet minder behoefte aan geloof.

Echter, het kan moeilijker worden om je ergens aan te houden als je voor alles open staat. Voor het beoefenen van religie is regelmaat en discipline nodig, want geloven is iets waar je zelf voor kiest en wat je zelf doet.

Ik ben opgegroeid met de islam en mijn ouders zijn beiden moslim. Ze hebben me geleerd om me eraan te blijven herinneren wat ik kan leren van godsdienst.

In mijn puberteit wilde ik een betere moslim zijn. Ik merkte dat ik obsessief bezig was alles ‘goed’ te willen doen, waarop ik onbewust meerdere inzichten verzamelde. Dat helpt me met het begrijpen van de mensen en de wereld om me heen.

Ik leer nu om meer te observeren omdat dat invloed heeft op de keuzes die je uiteindelijk maakt. Je twijfelt langer over je oordeel en de juiste keuze, maar wat je uiteindelijk kiest is een verstandige manier om iets te doen. Soms kost het meer energie om iets bewust te doen, maar wat eruit volgt, is in ieder geval zinvol.

Als eerste aan jezelf te denken, is op zich niet slecht, maar wat religies en culturen ons leren is dat je er geen gewoonte van moet maken om altijd jezelf voor de ander te plaatsen en andersom.

Een paar jaar geleden liep ik met mijn moeder in Amsterdam voor een Palestina-demonstratie. Zij is altijd actief geweest voor de Palestijnen en zo heeft ze haar politieke perspectieven aan mij doorgegeven.

Ik vraag me af of meerdere jongeren de politieke voorkeur van hun ouders overnemen. En of het normaal is dat een kind wordt opgevoed met politieke ideeën van zijn ouders.

Sinds mijn 16e jaar denk ik na over wat ik actief kan veranderen in mijn leven en de omgeving. Ik kom erachter dat het onduidelijk is wat jongeren effectief kunnen doen om iets bespreekbaar te maken en impact te hebben. Veel jongeren vinden het dan ook moeilijk zich te herkennen in de politiek.

Het is belangrijk dat jongeren weten hoe ze het verschil kunnen maken. Voor nieuwe inzichten is meer discipline nodig.

Noura el Haoud is een kind uit een gemengd huwelijk, haar moeder is Nederlandse en haar vader Marokkaan. Ze schrijft over de wereld van kinderen uit gemengde huwelijken.