Ideologieën van haat en geweld

0
620

Genoeg is genoeg. Het is tijd voor iedereen om zijn wij/zij-scheidslijn scherper te definiëren. Niet alleen degenen die de trekker overhalen staan aan de verkeerde kant van de scheidslijn maar ook zij die haat en onverdraagzaamheid verheerlijken en promoten.

Moslimhaat neemt toe, antisemitisme neemt toe, haat tegen de zwarte bevolking neemt toe, vreemdelingenhaat neemt toe, witte suprematie neemt toe, en toch veroordelen politici en veiligheidsdiensten niet alle haat-ideologieën in gelijke mate als een gevaar voor onze samenleving.

Politici zijn te huiverig om de woorden terrorisme, wit nationalisme en witte suprematie in de mond te nemen als het gaat om aanslagen gepleegd door witte extremisten. Maar wat is het verschil tussen de ene extremist die zijn ras en nationaliteit als superieur en heilig beschouwt en de andere extremist die zijn religie als superieur en heilig beschouwt, als beiden in hun haat-ideologie geen middel schuwen tegen onschuldige burgers?

Vanuit de verderfelijke ideologie van witte terroristen waren de aanvallen op de twee moskeeën in Nieuw-Zeeland tijdens het vrijdaggebed, bedoeld om moslims te treffen. En triest genoeg zijn er zeker 50 moskeebezoekers om het leven gebracht en liggen er nog tientallen slachtoffers in het ziekenhuis, waarvan sommigen voor hun leven vechten.

Maar terroristische aanvallen zijn niet alleen bedoeld om onschuldige burgers te doden maar ook om de samenleving te vergiftigen en te ontwrichten. Wij moeten dat niet laten gebeuren. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern verwoordde dat treffend en hoopvol toen ze het had over de moslimgemeenschap, ‘they are us’.

Politici van links tot rechts, veiligheidsdiensten en het Openbaar Ministerie moeten haat-ideologieën in gelijke mate bestrijden, ongeacht uit welke hoek ze komen. Ook moeten er maatregelen genomen worden om alle groepen in gelijke mate te beschermen, ongeacht of het om moslimhaat, afrofobie, antisemitisme of vreemdelingenhaat gaat.

Gebruik veiligheid niet voor politiek gewin. Terrorisme van witte extremisten is geen incident meer. Trek lering uit recente gebeurtenissen in de wereld: Charleston, Charlottesville, Pittsburgh en Christchurch.

Langzamerhand komt steeds meer informatie naar buiten over de slachtoffers in Christchurch. Onder de doden zijn veel kinderen. Het jongste kind dat in koelen bloede is vermoord, is een jongetje van 3 jaar oud.

Wij leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van de vreselijke terreurdaad en nemen ze mee in onze gebeden.