Utrecht gaat vaker schulden inwoners afkopen

0
412

De gemeente Utrecht wil volgend jaar vaker schulden afkopen van bewoners. Inwoners kunnen zo van meerdere schuldeisers naar één schuld bij de gemeente gaan. Dat kan stress verminderen.

Het college laat de gemeenteraad vandaag in een brief weten dit vanaf volgend jaar vaker te doen. Deze aanpassing helpt schuldenstress bij Utrechters met een schuldregeling verminderen, zodat zij zich beter kunnen richten op andere zaken als werk, scholing en opvoeding.

Het afkopen van schulden gebeurde tot nu toe bij ongeveer één op de drie inwoners met een schuldregeling. Voor het afkopen van de schulden bij de schuldeisers maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers.

Schuldeisers sluiten hiermee een dossier sneller af. De inwoner heeft gedurende de drie jaar van de schuldregeling alleen nog een lening die hij terug moet betalen aan de gemeente. De overige schuldregelingen worden uitgevoerd met schuldbemiddeling.