Relaties tussen Nederlandse-Marokkanen

0
672

In sommige relaties kunnen de verschillen tussen man en vrouw een bron van irritatie zijn. Verschillen in denken, doen en reageren tussen mannen en vrouwen, hebben over het algemeen met opvoeding, cultuur of religie te maken.

In de rubriek ‘Relaties tussen Nederlandse-Marokkanen’ wil Hollanda.nu die verschillen binnen de gemeenschap inzichtelijk, begrijpelijk en bespreekbaar maken.

In een reeks mailwisseling in zullen Fardous en Khaled een aantal thema’s die binnen Nederlandse-Marokkaans relaties spelen, met elkaar bespreken. Ze hebben de volledige vrijheid om te bepalen welke thema’s ze willen bespreken. Er zijn geen taboes.

Fardous vroeg aan Khaled om de aftrap te doen.

Beste Fardous,

Als eerst dank dat je mee wilt werken aan deze mailwisseling over onderwerpen die te maken hebben met relaties binnen de gemeenschap.

Ik realiseer mij dat dit misschien voor veel weerstand kan zorgen binnen een deel van de gemeenschap. Ik wil daarom duidelijk maken dat het mij, en naar ik hoop ook jou en in geval de redactie, niet gaat om de vuile was buiten hangen of de gemeenschap te beschadigingen.

Het gaat ons om het bespreekbaar maken van onderwerpen die mij en jou, en wellicht andere vrouwen en mannen binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap, bezig houden.

Ik wil en veel mannen met mij mee inzicht, doorzicht en uitzicht krijgen in, hoe over het algemeen Nederlandse-Marokkaans vrouwen denken en handelen. Wat houdt hen bezig? Waar maken zij zich druk om? Wat maakt hen gelukkig in de relatie? Hoe denken zij over de opvoeding van de kinderen en hoe gaan we in onze gemeenschap om met geweld binnen de relatie?

Ik zal met respect je vragen proberen te beantwoorden. Mocht ik geen antwoord hebben dan zal ik dat ook open en eerlijk toegeven. Misschien kan de redactie dan een relatiedeskundige om een reactie vragen.

Nu ter zake!

Wat zijn volgens jou de dingen waar Nederlandse-Marokkaans vrouwen zich ergeren aan ons mannen?

Het antwoord van Fardous volgt later.