“Profeet Mohammed beledigen is geen vrije meningsuiting”

0
538

In de strafrechtelijke veroordeling met een geldboete die een Oostenrijkse vrouw is opgelegd voor haar uitspraak dat de profeet Mohammed een pedofiel is, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld dat haar recht op vrije meningsuiting niet is geschonden.

De Oostenrijkse rechtbank veroordeelde in 2011 de vrouw in kwestie voor minachting van religieuze doctrines, waarvoor ze een boete kreeg van 480 euro.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is van mening dat er geen sprake van schending van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat de vrijheid van meningsuiting dekt. “De vrouw beklaagde zich erover dat de landelijke rechtbanken de inhoud van haar statement niet hadden beoordeeld in het licht van haar recht op vrijheid van meningsuiting.”

De Oostenrijkse rechtbanken maakten een onderscheid tussen pedofilie en kindhuwelijken. Die laatste waren historisch gezien ook gebruikelijk in families van Europese heersers. Het EHRM onderstreepte ook dat haar ‘betwistbare statement een agressieve aanval is op de Profeet van de islam, die het risico in zich draagt om vooroordelen aan te wakkeren en religieuze vrede in gevaar te brengen.’

De nationale rechtbanken veroordeelden de vrouw voor waardeoordelen deels op basis van onwaarheden, geen rekening houdende met de historische context.

Religieuze overtuigingen moeten worden onderworpen aan kritiek en ontkenning, merkte het EVRM op, maar wanneer uitspraken over religies de kritische ontkenning overschrijden en religieuze intolerantie aanwakkeren, kan een staat proportionele, beperkende maatregelen nemen, aldus het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.