Hogere strafeisen bij discriminatie

0
451

De aanwijzing discriminatie, waarin wordt beschreven hoe het Openbaar Ministerie (OM) zich inzet voor de aanpak van discriminatie, is herzien en gemoderniseerd. De regels gaan per 1 januari 2019 in.

In de oude aanwijzing lag de nadruk op specifieke discriminatiefeiten zoals groepsbelediging en aanzetten tot haat. In de praktijk blijken zulke feiten minder vaak voor te komen dan delicten met een zogenoemd discriminatieaspect.

De officier van justitie krijgt in de vernieuwde aanwijzing ook meer ruimte om discriminatie op een effectieve manier aan te pakken. Zo kan een officier van justitie bij een zeer heftige zaak er voor kiezen om een hogere celstraf te eisen. De nieuwe aanwijzing geeft handvatten om een selectie te maken uit grote aantallen strafbare uitingen op social media waarvan aangifte is gedaan.

Volgens het OM heeft de bestrijding van discriminatie onverminderd prioriteit omdat iedere burger recht heeft op gelijke behandeling vrij van discriminatie.