Essalam in handen van Rotterdammers

0
1002

De Rotterdamse Essalam moskee heeft weer een bestuur. Vrijdag 16 november jl. heeft de Rechtbank Rotterdam een einde gemaakt aan de periode waarin Stichting Moskee Essalam ‘stuurloos’ was.

De Rechtbank benoemde een nieuw bestuur van in totaal acht personen, allen afkomstig uit Rotterdam-Zuid. De rechtbank doet daarmee recht aan de oprichtingsstatuten van Stichting Moskee Essalam. Hiermee is een einde gekomen aan een chaotische periode.

De Arabische drie bestuursleden van de Al Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabische Emiraten, die de bouw van het gebedshuis deels financierden, worden door de rechtbank uit de Kamer van Koophandel uitgeschreven en behoren niet meer tot het nieuw bestuur van de Moskee Essalam.

De ex-voorzitter wijzigde de statuten, zonder medeweten van de andere bestuursleden, om aan de wensen van de Arabieren tegemoet te komen. De Arabieren eisten in ruil voor hun miljoenensteun zitting in het bestuur. Die wijzigingen waren dus niet rechtmatig, oordeelde de rechtbank.

De Rotterdams-Marokkaanse gemeenschap verenigd in Stichting Gemeenschap Essalam Moskee (SGEM), die al jaren strijd voeren over de zeggenschap binnen het bestuur, hebben van de rechter gelijk gekregen.

De Marokkaanse Rotterdammers vonden dat de Arabieren hun moskee hadden gekaapt. De rechtbank concludeert dat Stichting Gemeenschap Essalam Moskee (SGEM) is geslaagd te bewijzen dat de besluiten tot statutenwijziging in 1998 en 2005 niet volgens de voorgeschreven regels uit de statuten van 1987 zijn genomen.

Het nieuwe bestuur van de moskee, benoemd door de rechtbank, bestaat nu geheel uit bestuursleden afkomstig uit Rotterdam-Zuid, conform de oprichtingsstatuten.

Mohammed Achour van Stichting Gemeenschap Essalam Moskee (SGEM) is blij met de uitspraak van de rechter. “Eindelijk is er een einde gekomen aan de jarenlange juridische strijd over de zeggenschap binnen de Stichting Moskee Essalam. Het is nu tijd om het verleden achter ons te laten en naar de toekomst te kijken en om samen te werken met alle betrokken partijen in het belang van de islamitische gemeenschap betrokken bij de Essalam Moskee.