Burgemeester Aboutaleb moet kleur bekennen

0
1233

Nederland en Marokko zijn in een diplomatieke rel verwikkeld. Op het Marokkaanse filmfestival in de havenstad Nador, kwam de rel weer tot uiting.

De organisator besloot uit politieke overwegingen de ererol voor Nederland te schrappen. Daarop vroeg de Nederlandse ambassade in Rabat de bijdrage van 40.000 euro terug. De ambassade verwacht het geld terug te krijgen, maar de organisator van het festival weigert dit vooralsnog terug te storten. De boel staat nu op scherp.

Burgemeester Aboutaleb, is erevoorzitter van het filmfestival. AD/Rotterdams Dagblad tekende gisteren op dat hij vanwege de ontstane commotie besloten heeft zijn formele rol tijdelijk neer te leggen, maar wel de openingsavond heeft bezocht op persoonlijke titel. Volgens de krant heeft de burgemeester een (bemiddelende) rol gespeeld in de subsidieverlening.

NRC Handelsblad schrijft daarentegen dat de burgemeester van Rotterdam als erevoorzitter van de 7de editie van het festival een belangrijke bijdrage leverde aan het binnenhalen van de financiële steun van Nederland.

Leefbaar Rotterdam vindt zijn aanwezigheid op het filmfestival op z’n minst onhandig. Het onderscheid tussen Aboutaleb als burgemeester en privépersoon is volgens Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf simpelweg niet te maken, aangezien hij een erefunctie bij het filmfestival bekleedt. Dat had niet gekund als burgemeester Aboutaleb geen publiek figuur was.

Hoogwerf is van mening dat de burgemeester ondanks een diplomatieke loopgravenoorlog, gezellig een Marokkaanse filmfestival bezoekt waarvan de organisator de Nederlandse minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) oproept om af te treden en zich tevens verzet tegen het terugbetalen van tienduizenden euro’s aan Nederland. Zij heeft met de genoemde problematische situatie vragen gestelde aan het College van burgemeester en wethouders.

Het raadslid vraagt zich onder andere af of de burgemeester het filmfestival in Nador beter helemaal niet had mogen bezoeken en of hij verantwoordelijkheid wil dragen om de Nederlandse bijdrage voor het festival terug te vorderen indien hij zich daarvoor heeft ingezet. De vraag van Hoogwerf is ook of er een bijdrage is geleverd door de gemeente Rotterdam voor dit festival, en in welke vorm deze gecompenseerd zal worden.