Weerbaarheid democratische rechtsstaat versterken

0
436

De voorzitter van de staatscommissie parlementair stelsel Johan Remkes heeft donderdag in Den Haag het eerste exemplaar van het eindrapport van de commissie ‘Lage drempels, hoge dijken’ aangeboden aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De staatscommissie doet een krachtige oproep aan de (grond)wetgever om zowel de aard
en de omvang van de maatschappelijke tweedeling als ook de gevaren die onze
democratische rechtsstaat binnen én buiten het politieke systeem kunnen bedreigen,
serieus te nemen.

Er zijn twee rode draden in het eindrapport, te weten de noodzaak de
inhoudelijke representatie te verbeteren en de noodzaak de weerbaarheid van de
democratische rechtsstaat te versterken. Zij laten aan duidelijkheid niets te wensen over;
inzicht is er genoeg – al houdt het denken nooit op – tijd is er veel minder.

De staatscommissie komt – niet onverwacht – tot de conclusie dat de grote
maatschappelijke en technologische veranderingen van de laatste honderd jaar ertoe
hebben geleid dat de regels en gebruiken van ons parlementair stelsel zoals die voor het
laatst een eeuw geleden zijn vastgesteld, nu niet meer in alle opzichten toereikend en
toepasbaar zijn. Het is dus noodzakelijk het stelsel toekomstbestendig te maken en de
democratie, de rechtsstaat en het parlement te versterken.

De conclusie van het onderzoek is dat de Nederlandse democratie op dit moment behoorlijk goed functioneert maar nog niet voldoende klaar is voor de toekomst. Er zijn aanpassingen nodig. De kern van de aanbevelingen bestaat uit een Top 7:

  • Aanpassing van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer
  • Invoering correctief bindend referendum
  • Invoeren van de gekozen formateur
  • Instellen van een Constitutioneel Hof
  • Opstellen van een Wet op de politieke partijen
  • Meer democratische kennis en vaardigheden in het onderwijs
  • Invoeren terugzendrecht voor de Eerste Kamer