Onderwijsstelsel niet van deze tijd

0
495

De Onderwijsraad vindt dat in brugklassen en op scholengemeenschappen leerlingen van meer verschillende niveaus moeten zitten, omdat ze anders alleen met mensen uit hun eigen sociale omgeving in aanraking komen. Dat schrijft de raad in het rapport de Stand van Educatief Nederland.

De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop het onderwijs is georganiseerd problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; en (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel.

De voor Nederland typerende scheiding tussen onderwijssectoren, schoolsoorten, leerwegen en opleidingen (differentiatie) maakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelfsprekend tegenkomen. Terwijl de school bij uitstek de plaats is waar jongeren moeten leren omgaan met verschillen, door te oefenen in het omgaan met conflicten en het respect bijbrengen voor andersdenkenden. Het onderwijs kan hierdoor maar beperkt bijdragen aan sociale samenhang in de samenleving.

De Onderwijsraad is het adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van het onderwijs. Voor meer informatie over Stand van Educatief Nederland. Klik op de link: https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/Publiekssamenvatting-sven.pdf